Zorginstituut-Nederland-Kwaliteitskader-cosmetische-zorg no txt
NVCG
Authoriteit Persoonsgegevens
HuidInstituut Stralend

Zorginstituut Nederland

LANDELIJKE AFSPRAKEN OVER DE ORGANISATIE VAN DE COSMETISCHE ZORG

Kwaliteitskader Cosmetische Zorg

De Kwaliteitsraad van het Zorginstituut is een onafhankelijke raad van deskundigen op het gebied van kwaliteit van zorg.

De Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies en heeft een wettelijke rol in de doorzettingsmacht van het Zorginstituut.

Voor de Kwaliteitsraad ligt de essentie van kwaliteit vooral in het samen leren en verbeteren. Dat vraagt om nieuwe kwaliteitsinstrumenten.

Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde

SCHOONHEID IS EEN SERIEUZE ZAAK

gecertificeerd arts

De Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor cosmetisch artsen die zich aantoonbaar hebben bekwaamd in injectables (botox en fillers), energy-based behandelingen (lasers, IPL, LED etc.), peelings en anti-aging.

NVCG-specialisten kunnen u helpen bij het maken van uw keuze en deze uiterst kundig uitvoeren, zodat u er op een verantwoorde en natuurlijke manier jonger en gezonder uitziet.

Privacy Statement 

ONZE PRIVACY STATEMENT VOLGENS DE AVG-REGELGEVING

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Huidinstituut Stralend maakt in het kader van haar bedrijfsvoering gebruik van persoonsgegevens en verwerkt deze volgens de regelgeving, zoals neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor nadere vragen kunt u terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming Kim de Weijer, cosmetisch arts en mede eigenaar Huidinstituut Stralend.

Algemene Voorwaarden 

onze Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden van Huidinstituut Stralend kan je hier downloaden.

Tevens vind je hierook de Algemene Voorwaarden Webshop van Huidinstituut Stralend

Huidinstituut Stralend Arnhem

Heb Je Een Klacht?

EEN KLACHT, EN DAN?

Klacht

De medewerkers van Huidinstituut Stralend streven er altijd naar om de beste resultaten te behalen en de beste service te verlenen. Als er ook maar iets is waar u ontevreden over bent horen wij dat graag.

Wij nemen klachten altijd zeer serieus omdat uw goede ervaring ons veel waard is en wij ons altijd willen blijven verbeteren. Mocht het toch voorkomen dat u een klacht heeft, dan hebben wij een heldere klachtenprocedure.
Uw klacht zal altijd in behandeling worden genomen.

Het allerliefste gaan we met u in gesprek (persoonlijk, telefonisch of per mail) over datgene waar u niet tevreden mee bent. 

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Volgens de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) zijn wij aangesloten bij een klachten en geschillenregeling. Dit hebben wij ondergebracht bij de door het ministerie erkende en onafhankelijk DOKh.

Klachtenopvang

Mocht het voorkomen dat wij er samen niet uitkomen, dan brengen wij u in contact met onze onafhankelijke klachtenfunctionaris van DOKh.
Deze onafhankelijke klachtenfunctionaris gaat met u in gesprek en is uw eerste opvang bij klachten.

Gedurende het hele traject wordt u ondersteund door deze klachtenfunctionaris. U krijgt hier advies en u kunt terecht met al uw vragen. Zo nodig kunt u ook hulp krijgen bij het schriftelijk formuleren van uw klacht. Als alles duidelijk is, gaat u samen met de klachtenfunctionaris op zoek naar een oplossing.

De eerste optie hierbij is meestal klachtenbemiddeling. U kunt aangeven of u hiervoor open staat.

Klachtenbemiddeling

De meeste klachten kunnen worden opgelost in een gesprek waar een onpartijdige bemiddelaar bij een tafel zit. Als zowel de arts als de patiënt open staan voor bemiddeling kan er meestal binnen twee weken een eerste bemiddelingsgesprek plaatsvinden. De klachtenfunctionaris is hierbij dan de bemiddelaar. Tijdens de gesprekken wordt er aan beide partijen gevraagd toelichting te geven op de gebeurtenissen. Als er over en weer begrip groeit ontstaat er meestal weer een situatie waarbij beide partijen nader tot elkaar komen. Het uiteindelijke doel is om de relatie tussen u en de arts weer te herstellen.

  • Klachtenbemiddeling, klachtbehandeling en hulp van de klachtenfunctionaris zijn kosteloos voor u als patiënt.
  • Wederzijds respect en vertrouwen moet het uitgangspunt zijn bij een bemiddeling.
  • Voor alle betrokkenen bij de bemiddeling geldt een geheimhoudingsplicht.

Als je er niet uitkomt met de klachtenfunctionaris

Als u er ondanks bemiddelingsgesprekken niet uit kunt komen, wordt u door de klachtenfunctionaris ondersteund bij een volgende stap. Uw klacht wordt dan een geschil. Aan het voeren van een geschil zijn wél kosten verbonden.

In dat geval kunt u contactopnemen met Stichting DOK h, Afdeling Klachten en Geschillen.

Documenten Downloads

ONZE DOCUMENTEN OP EEN RIJ!