Huidinstituut Stralend doet haar uiterste best om de veiligheid van patiënten en cliënten te waarborgen. Wij werken met professionele standaarden en richtlijnen om complicaties en calamiteiten zoveel mogelijk te voorkomen. Als lid van de NVCG (Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde)  en geregistreerd cosmetisch arts KNMG staan wij voor kwaliteitsbevordering voor medische cosmetische behandelingen. Op 12 november 2019 is het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg gepubliceerd door het Zorginstituut Nederland (ZIN).

Het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg is een belangrijke stap om te waarborgen dat iedere cliënt, overal in Nederland, veilige en kwalitatief goede cosmetische zorg krijgt. In het kwaliteitskader staan de landelijke afspraken met de betrokken partijen over de manier waarop de zorg binnen de cosmetische geneeskunde georganiseerd moet zijn. Voor de cliënt is daarin duidelijk beschreven wat hij kan verwachten van de behandeling door de cosmetisch zorgverlener en of die de behandeling mag uitvoeren en afspraken over goede informatievoorziening, veiligheid en complicaties. Om veilig en verantwoord cosmetische zorg te kunnen geven, moeten zorgverleners voldoende bekwaam zijn voor het uitvoeren van cosmetische behandelingen. Daarom staan in het kwaliteitskader algemene kwaliteitseisen voor het opleidingsniveau van zorgverleners.