Volgens de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) zijn wij aangesloten bij een klachten en geschillenregeling. Dit hebben wij ondergebracht bij de door het ministerie erkende en onafhankelijk DOKh.

De medewerkers van Huidinstituut Stralend streven er altijd naar om de beste resultaten te behalen en de beste service te verlenen. Als er ook maar iets is waar u ontevreden over bent horen wij dat graag. Wij nemen klachten altijd zeer serieus omdat uw goede ervaring ons veel waard is en wij ons altijd willen blijven verbeteren. Mocht het toch voorkomen dat u een klacht heeft, dan hebben wij een heldere klachtenprocedure. Uw klacht zal altijd in behandeling worden genomen.

Het allerliefste gaan we met u in gesprek (persoonlijk, telefonisch of per mail) over datgene waar u niet tevreden mee bent. Mocht het voorkomen dat wij er samen niet uitkomen, dan brengen wij u in contact met onze onafhankelijke klachtenfunctionaris van DOKh

Klachtenopvang

Deze onafhankelijke klachtenfunctionaris gaat met u in gesprek en is uw eerste opvang bij klachten. Gedurende het hele traject wordt u ondersteund door deze klachtenfunctionaris. U krijgt hier advies en u kunt terecht met al uw vragen. Zo nodig kunt u ook hulp krijgen bij het schriftelijk formuleren van uw klacht. Als alles duidelijk is, gaat u samen met de klachtenfunctionaris op zoek naar een oplossing. De eerste optie hierbij is meestal klachtenbemiddeling. U kunt aangeven of u hiervoor open staat.

Klachtenbemiddeling

De meeste klachten kunnen worden opgelost in een gesprek waar een onpartijdige bemiddelaar bij een tafel zit. Als zowel de arts als de patiënt open staan voor bemiddeling kan er meestal binnen twee weken een eerste bemiddelingsgesprek plaatsvinden. De klachtenfunctionaris is hierbij dan de bemiddelaar. Tijdens de gesprekken wordt er aan beide partijen gevraagd toelichting te geven op de gebeurtenissen. Als er over en weer begrip groeit ontstaat er meestal weer een situatie waarbij beide partijen nader tot elkaar komen. Het uiteindelijke doel is om de relatie tussen u en de arts weer te herstellen.

Klachtenbemiddeling, klachtbehandeling en hulp van de klachtenfunctionaris zijn kosteloos voor u als patiënt.

Wederzijds respect en vertrouwen moet het uitgangspunt zijn bij een bemiddeling.

Voor alle betrokkenen bij de bemiddeling geldt een geheimhoudingsplicht

Als u er niet uitkomt met de klachtenfunctionaris

Als u er ondanks bemiddelingsgesprekken niet uit kunt komen, wordt u door de klachtenfunctionaris ondersteund bij een volgende stap. Uw klacht wordt dan een geschil. Aan het voeren van een geschil zijn wél kosten verbonden. U kunt in dat geval contact opnemen met:

Stichting DOKh

Afdeling Klachten en Geschillen

Robijnstraat 6

1812 RB ALKMAAR

Tel: 072 – 520 83 25

Website: www.dokh.nl