Vanaf 1 juli 2019 is de cosmetische geneeskunde’ erkend als geneeskundig profiel en is de titel ‘cosmetisch arts KNMG’ beschermd. Hierdoor kunnen cliënten en patiënten nagaan of een cosmetisch arts daadwerkelijk daarvoor opgeleid is. Dit is een geweldige mijlpaal in de missie van de NVCG (Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde) om cliënten en patiënten te beschermen tegen niet bekwame behandelaars en om aan de aantoonbaar wél bekwame cosmetisch artsen een beschermde kwalificatie te bieden

Eerlijke voorlichting, anders misleiding
Alleen cosmetisch artsen die ook de toevoeging “KNMG” mogen gebruiken voldoen aan het profiel specialisme cosmetische geneeskunde en zijn ingeschreven in het profielregister van de KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst). Cliënten en patiënten kunnen in dit openbare register zien of hun cosmetisch arts KNMG-gecertificeerd is. De NVCG stelt dat artsen hun patiënten en cliënten te allen tijde eerlijk moeten voorlichten. Kim de Weijer is cosmetisch arts KNMG en is aangesloten bij de NVCG.

Oproep
De NVCG doet een oproep aan cliënten en patiënten: overweeg je een cosmetische behandeling? Check dan altijd vooraf de kwalificatie van de behandelaar die je op het oog hebt zodat je je kan verzekeren van zijn/haar bekwaamheid. Dit kan op de website van de NVCG.

Over de NVCG
De Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) is de wetenschappelijke vereniging voor cosmetisch artsen. De vereniging stelt zich ten doel om de kwaliteit van de cosmetische geneeskunde te bevorderen, de emancipatie van de cosmetische geneeskunde te bewerkstelligen en te voorzien in goede informatievoorziening voor cliënten. De NVCG was de initiatiefnemer bij de totstandkoming van de opleiding tot cosmetisch arts, en heeft gestreden voor erkenning van het vakgebied cosmetische geneeskunde als medische discipline in de Nederlandse Gezondheidszorg. De titelbescherming van cosmetisch artsen is daardoor per vandaag een feit. Eén en ander biedt duidelijkheid en zekerheid voor de cliënt die op zoek is naar een goede arts voor cosmetische behandelingen.

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *