DNA-test om verhoogd risico op ernstige complicaties te voorkomen

Deze DNA test toont de genetische aanleg aan die een verhoogde kans op ernstige complicaties door fillers met zich meebrengt.

Bij een positief resultaat is deze kans groter dan 80% en is het daarom af te raden om tot een behandeling met fillers over te gaan.

De test is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de ernstige complicaties dat is uitgevoerd door academische ziekenhuizen in Nederland en Spanje. Om een verhoogd risico op het hebben van deze problemen te voorkomen heeft BSURE, in samenwerking met 4 gerenommeerde artsen die bij het onderzoek zijn betrokken, een DNA test ontwikkeld.

Als je op een filler reageert wil dat zeggen dat het immuunsysteem reageert op de geïnjecteerde stof. Meteen, of na verloop van tijd. Hoe komt dat?

Het DNA van ieder mens is uniek. Een klein deel van het DNA is HLA, humaan leukocytenantigenen. Dat is een receptor, een soort antenne, die op iedere lichaamscel zit. Dit HLA heeft als taak om lichaamsvreemd materiaal te herkennen.

Mensen met een specifieke combinatie van twee typen HLA hebben een tien keer grotere kans op het krijgen van complicaties bij gebruik van fillers dan mensen die deze specifieke combinatie niet hebben.

Het is daarmee mogelijk geweest om een test te ontwikkelen waarmee van tevoren gekeken kan worden of je die ene bepaalde combinatie hebt en dus een veel hogere kans hebt op complicaties. Let wel: de kans op complicaties is groter, het betekent dus niet dat je zeker complicaties krijgt. Maar mensen die deze HLA combinatie hebben kunnen er dus nog eens goed over nadenken of ze zo’n behandeling wel willen.

Waarom de Bsure DNA test voor fillerbehandelingen?

U wilt fillers nemen of gebruikt ze al. U heeft daarvoor een zeer deskundige arts uitgekozen die gebruikmaakt van de beste materialen. U weet echter niet hoe uw eigen afweersysteem zal reageren op de fillers.

Daarvoor is deze test.

Fillers en uw genetische aanleg

Een fillerbehandeling is een veilige, niet-chirurgische cosmetische behandeling. Toch kan het soms misgaan, ook als de behandeling correct en professioneel is uitgevoerd.

U kunt namelijk een genetische aanleg hebben waardoor uw eigen afweersysteem extreem reageert op de fillers. De fillers worden dan door uw lichaam afgestoten, wat levenslang hinder kan veroorzaken.

De testuitslag

Uit het wetenschappelijk onderzoek dat ten grondslag ligt aan de Bsure DNA test is gebleken dat er een bepaalde genetische aanleg bestaat, waarmee iemand een verhoogd risico heeft op complicaties na fillerbehandelingen.

In de studiegroep van het onderzoek had 84% van de mensen die de genetische aanleg hadden ernstige complicaties door fillers.

De kans op het hebben van deze genetische aanleg is klein, echter, als u de genetische aanleg heeft is het risico op ernstige complicaties hoog.

De Bsure DNA test toont aan of u deze genetische aanleg heeft.

De uitslag is daarom uiterst eenvoudig; u heeft de genetische aanleg wel (positief) of niet (negatief). Bij een positieve uitslag is de kans heel hoog op het hebben van ernstige complicaties na fillerbehandelingen. Bij een negatieve uitslag is de kans NIET uitgesloten maar zal heel laag zijn.

De kosten van de test bedragen 359 euro,-

Een afspraak maken voor de Bsure test

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *